Zwrot i reklamacja

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię lub gwarancję. Reklamację powinno złożyć się mailowo na adres mailowy: kontakt@north53.pl lub drogą pocztową na adres Northwind Damian Moras , 71-693 Szczecin, ul. Stanisława Thugutta 6F/4. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Sklep zaleca Konsumentowi, skorzystanie przy składaniu reklamacji z wzoru formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

Pobierz formularz reklamacyjny: formularz-reklamacyjny.pdf

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik:
  weszła w posiadanie rzeczy, gdy Zamówienie jest realizowane jednorazowo, albo
  w przypadku umowy sprzedaży (Zamówienia), która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –
  wejścia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo
  w przypadku gdy umowa sprzedaży (Zamówienie) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. podpisane przez Konsumenta pismo wysłane pocztą listem poleconym albo oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną). Oświadczenie powinno być wysłane na adres: Northwind Damian Moras, 71-693 Szczecin, ul. Stanisława Thugutta 6F/4 albo przesłane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@north53.pl z wyróżnieniem w tytule e-maila (oświadczenia na piśmie) numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej płatności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrócony Towar należy dostarczyć pod adres: Northwind Damian Moras, 71-693 Szczecin, ul. Stanisława Thugutta 6F/4.
 6. Zwrot wszystkich towarów sprzedawanych przez stronę www.north53.pl możliwy jest wyłącznie w przypadku gdy: zwracany Towar jest w stanie nienaruszonym tzn. posiada oryginalne, nienaruszone opakowanie oraz nie nosi jakichkolwiek znamion użytkowania.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot realizowany jest przez i na koszt Klienta, koszt zwrotu obejmuje koszt opakowania i przesyłki na adres: Northwind Damian Moras, 71-693 Szczecin, ul. Stanisława Thugutta 6F/4.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy: formularz-odstapienia-od-umowy.pdf